Test het talentbeheer in jouw bedrijf!

De QuickScan van Recrewtment zorgt in één oogopslag voor inzicht in de performantie van het talent management in uw organisatie.

Kom binnen 10 minuten uw score te weten!

Hoe meten we uw talent management?

Bedrijven die succesvol zijn en willen blijven, hebben hiervoor de juiste mensen nodig binnen de context van het bedrijf en de groeifase waarin de organisatie zich bevindt.  In die zin kampt elke organisatie wel met dezelfde uitdaging, namelijk het juiste talent aantrekken en het aan boord zien te houden. Dit is een dynamisch gegeven omdat de eigen markt constant verandert, de arbeidsmarkt continu in beweging is en de nodige kennis en skills voor nu en in de nabije toekomst ook continu dienen bijgeschaafd te worden om competitief te blijven.

De talent management quick scan is opgebouwd rond 3 thema’s:

  1. Talent Acquisition: in welke mate slagen jullie er in om het juiste talent op tijd aan te trekken?
  2. Talent Development: hoe gaat je organisatie om met het benutten en het ontwikkelen van de nodige competenties?
  3. Talent Retention: Is de balans tussen natuurlijk/gewenst verloop en ongewilde uitstroom onder controle?

Belangrijk is de volgende nuance: wij vragen een eigen beoordeling van de respondent over hun organisatie. Op basis van jouw antwoorden geven wij je aan in welke mate er uit te spelen sterktes en mogelijke quick wins zijn.

Start de QuickScan

When you grow talent, you know the pain of wasting it.