Talent Management QuickScan

Bedankt om te willen deelnemen aan de scan! U krijgt 14 vragen of stellingen voorgeschoteld waarbij het de bedoeling is om het antwoord te selecteren dat het best past bij de situatie in uw bedrijf. Er zijn geen verkeerde antwoorden. Het gaat namelijk over het inzichtelijk maken van uw eigen oordeel over talent management in uw organisatie om daarna te kijken waar de sterktes liggen en waar er ruimte voor verbetering is.

1/14
De essentiële posities in ons bedrijf krijgen we ingevuld zodat onze bedrijfsdoelstellingen gehaald kunnen worden.
2/14
Er is een rekruteringplan voor de posities die essentieel of doorslaggevend zijn voor ons bedrijf.
3/14
Wij trekken door ons bedrijfsimago relatief gemakkelijk mensen aan.
4/14
Hoe organiseren jullie de onboarding van nieuwe medewerkers?
5/14
Hoe ervaren jullie de kwaliteit van de instroom?
6/14
In welke mate werkt u samen met interne (HR) of externe partners voor uw aanwervingen?
7/14
Wat is de visie van uw organisatie op interne mobiliteit (horizontaal of verticaal)?
8/14
Hoe organiseren jullie de ontwikkeling van medewerkers?
9/14
Hoe en hoe vaak evalueren jullie de medewerkers?
10/14
Wie is er actief betrokken bij de ontwikkeling van medewerkers?
11/14
In welke mate is er verloop in de organisatie?
12/14
Hoe wordt het Employee Engagement binnen jullie bedrijf gemeten en opgevolgd?
13/14
Hoe verlopen de exits in jullie organisatie?
14/14
Wie is er allemaal bij een exit betrokken?