Gepubliceerd 16 April 2020

Vakantieattest: wat (doe ik ermee)?

De uitzendkrachten die vorig jaar via Recrewtment werkten, ontvingen de afgelopen weken allemaal hun vakantieattest(en) voor dit jaar. Was je aan de slag als bediende en ben je inmiddels vast in dienst gegaan bij je opdrachtgever, bezorg dan zeker zo snel mogelijk het attest aan je werkgever.

Wie werkt, verdient het nu eenmaal om af en toe ook te ontspannen, toch? Hoe meer dagen/weken/maanden je het afgelopen jaar hebt gewerkt, hoe meer dagen vakantie je in het huidige jaar betaald zal kunnen opnemen. Het vakantieattest vermeldt dan ook hoeveel dagen je precies hebt gewerkt, hoeveel vakantiegeld werd uitbetaald en op hoeveel dagen je recht hebt in het daarop volgende jaar. Kort samengevat is de regel dat wie een jaar voltijds heeft gewerkt recht heeft op respectievelijk 20 vakantiedagen per jaar (wie werkte in een stelsel van 5 werkdagen per week) of 24 vakantiedagen (zesdagenstelsel).

Als uitzendkracht-bediende ontving je bij elke wekelijkse betaling het deel vakantiegeld waarop je recht hebt opgebouwd (bovenop je salaris). Wie vast in dienst is bij een werkgever, zal zijn vakantiegeld één keer per jaar en in één beweging uitbetaald zien. Hou er wel rekening mee dat het verlofgeld – tijdens het eerste jaar van tewerkstelling – in mindering wordt gebracht van het vakantiegeld dat je normaliter uitbetaald krijgt in mei of juni.

Voor uitzendkracht-arbeiders geldt dezelfde regeling als voor vaste medewerkers. De betaling van vakantiegeld verloopt via de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie en via overschrijving. Zij ontvingen geen vakantieattest, maar zullen dit samen met hun vakantiegeld van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie ontvangen. Voor vragen kan je terecht op hun website http://www.rjv.fgov.be of per telefoon op het nummer 02 627 97 60.

Als je als uitzendkracht opnieuw zou gaan stempelen, is het jouw verantwoordelijkheid om aan te tonen hoeveel dagen verlof je reeds hebt opgenomen ten aanzien van je vakbond of uitbetalingsinstelling. Als tip geven we daarom mee om bij je vakantieattest(en) op een klein papiertje de dagen waarop jij verlof nam te noteren, zodat je dit niet plots moet uitzoeken voor het ganse jaar. Een kleine post-it kan je veel tijd besparen!

Heb je toch nog vragen of heb je het attest toch niet ontvangen? Neem dan contact met ons op. 

“Maar waarvoor dient dat vakantieattest eigenlijk? Wel, omdat jij als (ex-)uitzendkracht natuurlijk recht hebt op vakantie!”