Resultaten QuickScan

Hoe performant is jullie talent management?

Bedankt voor je deelname aan deze QuickScan over talentbeheer. Bijgaande totaalscore geeft jouw oordeel weer over hoe jullie organisatie in zijn totaliteit omgaat met de verschillende aspecten rond talent acquisition (instroom), talent development (doorstroom) en talent retention (uitstroom).
Grosso modo zijn dit de drie pijlers waarop het beheer van het menselijk kapitaal in de organisatie dient te steunen.

Detailoverzicht

Benieuwd naar de quick wins en sterktes die we voor jou detecteerden?

We bespreken graag het gedetailleerde rapport met jou. Hoe wil je dat we je contacteren? We noteerden al onderstaande gegevens:

  • Emailadres:

Oops! We could not locate your form.