Gepubliceerd 26 January 2023

Hoe opzegtermijn berekenen?

De gevreesde opzegperiode. Het is een van die dingen waar je waarschijnlijk wel al van gehoord hebt, maar geen duidelijkheid over krijgt. Hoe lang bedraagt je opzegtermijn? Met welke regels moet je rekening houden? Maakt het uit als je midden in de maand je ontslag geeft? Wat moet je allemaal doen om je opzegtermijn te berekenen? Deze gids helpt jou om de opzegtermijn voor eens en voor altijd te begrijpen.

Wat betekent opzegtermijn?

Een opzegtermijn is de tijd die je moet werken nadat je je werkgever schriftelijk hebt meegedeeld dat je uit dienst gaat. Over het algemeen is dit tussen twee weken en drie maanden, afhankelijk van je contract. Maar er zijn ook nog andere factoren die een invloed hebben op de berekening van je opzegtermijn. Hieronder geven we je een kort overzicht.

De opzegtermijn hangt af van:

  • Je individueel contract
  • Anciënniteit
  • Bedrijfsbeleid
  • Werknemersstatuut (arbeider of bediende)
  • Land
  • Ontslag door werkgever of werknemer

Hoe bereken je de opzegtermijn?

We zouden hier nu allemaal theorie en formules naar je hoofd kunnen slingeren om zelf je opzegtermijn te berekenen. Maar waarom zouden we het moeilijk voor je maken als het ook gemakkelijk kan?

Gebruik deze tool om je opzegtermijn zelf te berekenen. Jij geeft gewoon je statuut, contract en datums in en de tool berekent voor jou hoeveel dagen, weken of maanden je nog moet werken nadat je je ontslag hebt gekregen of ingediend.

Wanneer begint je opzegtermijn te lopen?

De opzeggingstermijn gaat in op de maandag die volgt op de week waarin de opzegging wordt meegedeeld. Als je je opzegbrief woensdag overhandigt aan je werkgever, gaat je opzegtermijn officieel maandag in.

Dezelfde regels gelden ongeacht of je ontslag neemt om persoonlijke redenen of door de werkgever wordt opgezegd; in beide gevallen wordt van je verwacht dat je ten minste een bepaalde opzegtermijn in acht neemt voordat je het bedrijf verlaat.  Als deze niet gerespecteerd wordt, moet er een opzegvergoeding betaald worden.

Voor arbeiders, zoals fabrieksarbeiders of handarbeiders, kunnen er andere regels zijn met betrekking tot de opzegtermijn of de duur van de opzegtermijn. Ook hier is het belangrijk om dit van tevoren met je werkgever te overleggen, zodat er geen misverstanden of verwarring ontstaan over wat een geldig ontslag of een geldige beëindigingsovereenkomst is.

Wat als ik ander werk vind tijdens mijn opzegtermijn?

Of je nu ontslagen wordt of zelf ontslag neemt, je hebt altijd recht om tijdens je opzegperiode ander werk te zoeken. Dit noemen ze sollicitatieverlof. Je mag je dus afwezig melden om ander werk te zoeken tijdens je opzeg, terwijl je ook gewoon doorbetaald wordt. Weet wel dat het aantal dagen sollicitatieverlof beperkt is (meestal is dit maximum 1 dag per week). Bespreek dit dus zeker goed met je werkgever.

Is opzegtermijn verplicht?

Het is verplicht om een bepaalde opzegtermijn te volbrengen. Als deze niet gerespecteerd wordt, moet er een opzegvergoeding betaald worden. Tijdens de opzegperiode is de werkgever verplicht om je loon verder uit te betalen tot het einde van je opzeg.

Wordt je opzegtermijn verlengd als je ziek bent tijdens je opzeg?

Dat hangt ervan af of je zelf ontslag neemt of ontslagen wordt door je werkgever. Als je zelf ontslag neemt tijdens je ziekteverlof, wordt de opzeggingstermijn niet geschorst of verlengd tijdens je ziekteverlof. Als je wordt ontslagen, dan wordt de opzeggingstermijn geschorst tijdens je ziekteverlof. Dat betekent dat je opzegtermijn wordt stilgelegd en pas terug verder begint te lopen als je terug aan het werk bent.

Welke dagen tellen mee voor de opzegtermijn?

Alles hangt af van hoe je werkgever vrije tijd berekent – of die kalenderdagen of werkdagen (maandag tot en met vrijdag) gebruikt. Over het algemeen zullen de meeste werkgevers kalenderdagen tellen bij de berekening van opzegtermijnen, omdat dit logistiek gezien logischer is als je snel iemand anders probeert te vinden om je functie in te vullen. Het is altijd het beste om dit met je werkgever te bespreken voordat je je ontslagbrief indient, zodat er later geen misverstanden ontstaan.

Conclusie: bezint eer ge begint

Een job opzeggen of je ontslag krijgen kan voor heel wat stress zorgen. Daarom is het belangrijk om je vooraf goed te informeren over de praktische zaken die gepaard gaan met je ontslag. Met deze gids heb je alvast een duidelijk beeld van je opzegtermijn en de bijhorende voorwaarden. Zo kun je stilaan afscheid nemen van je job en je klaarstomen voor een nieuw avontuur. Veel succes! Als je vragen hebt, klik dan hier voor onze hulp.