Gepubliceerd 12 August 2021

Kylina Eylenbosch

Recrewtment kent onze verwachtingen en speelt hier sterk op in door steeds de juiste, technische kandidaten aan ons voor te stellen.
Als wij overtuigd zijn van de kandidaat, volgen zij alles zeer goed op totdat de persoon gestart is bij ons.