Recrewtment

Eindejaarspremie voor uitzendkrachten

Als uitzendkracht heb je ook recht op een eindejaarspremie. Hiervoor moet je minstens 65 dagen (of 494 uren) gewerkt hebben als uitzendkracht tijdens de referteperiode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018, bij minstens één uitzendkantoor.  Deze regeling geldt in het stelsel van een vijfdagenweek, voor een zesdaagse werkweek gelden 78 dagen.

Deze premie wordt uitbetaald door het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten en bedraagt 8,33% van het totaal verdiende brutoloon in de referteperiode. Hou er wel rekening mee dat van dit bruto bedrag nog 13,07% sociale zekerheidsbijdragen en 23,22% bedrijfsvoorheffing moet worden afgetrokken.

Wie in aanmerking komt voor een eindejaarspremie, ontvangt in de loop van december 2018 automatisch per post een document van het Sociaal Fonds. Dit document bestaat uit een vak A en B. Vak A bewaar je zelf. Vak B vul je in en bezorg je aan je vakbond. Zij zorgen voor de uitbetaling, samen met je syndicale premie. Indien je niet bent aangesloten bij een vakbond, bezorg je dit document ingevuld aan het Sociaal Fonds. Het fonds betaalt de premies uit vanaf januari 2019.

Belangrijk: het document wordt steeds opgestuurd naar jouw adres dat gekend is bij het laatste uitzendkantoor waarvoor je tewerkgesteld was. Adreswijzigingen nadien kunnen steeds doorgegeven worden, rechtstreeks aan het Sociaal Fonds. Ben je verhuisd sinds 1 juli 2018, geef dan zeker je nieuwe adresgegevens nog door aan het Sociaal Fonds.

Voor alle vragen over de uitkering van jouw eindejaarspremie kan je steeds terecht bij het Sociaal Fonds op 02/203 60 95 (van 9u tot 12u) of via het contactformulier op hun website fondsinterim.be. Zorg ervoor dat je zeker je rijksregisternummer bij de hand hebt!