Recrewtment

Stapvoets naar het werk

Stapvoets naar het werk

Gisteren en eergisteren sloeg Koning Winter genadeloos toe in België. Het debat over thuiswerk en andere vormen van flexibel werk werd meteen aangezwengeld. De meeste werkgevers tonen zich zeer inschikkelijk in gevallen van onvoorziene omstandigheden, maar toch ben je wettelijk gezien verplicht om de verplaatsing te maken.

De stelregel is dat iedereen alles moet ondernemen wat binnen de mogelijkheden ligt om op het werk te geraken. Overmacht is natuurlijk steeds mogelijk, maar de sneeuw van deze week werd wel degelijk op voorhand aangekondigd. Het was dus haalbaar om de nodige voorbereidingen te treffen om alsnog tijdig op het werk te geraken. We merken dat veel van onze uitzendkrachten en medewerkers op zoek gingen naar alternatieve vervoersoplossingen en een beroep deden op het openbaar vervoer of carpooling – op die manier werd het onvermijdelijke fileleed dan toch een beetje verzacht. Je bent dan ook verplicht om jezelf goed te informeren, door bijvoorbeeld te kijken naar het weerbericht. Enkel bij onvoorziene omstandigheden mag je te laat komen en word je toch doorbetaald. Wettelijk gezien moet je dan wel kunnen aantonen dat je alle moeite hebt gedaan om alsnog op het werk te raken.

Bron: De Standaard