• Instaan voor het periodieke onderhoud van stukgoedkranen, zowel elektrisch als mechanisch

  • Uitvoeren van herstellingen aan de kranen

  • Uitvoeren van preventief onderhoud aan de kranen

  • Onderhouden van gereedschap en hulpmiddelen alsook op orde en zuiver houden van de werkplek

  • Rapporteren en overleggen met collega’s

  • Voldoende aandacht voor kwaliteit van het geleverde werk

  • Naleven van veiligheids- en milieuvoorschriften

Competenties

Extra troeven

  • Ervaring met Gottwaldkranen of andere relevante toepassingen

Solliciteer voor deze functie bij:

JONAS ERRENSRecrewter
EVI BERGHMANSRecrewter
AKIRA SALEHINRecrewter
solliciteer

Talen

+++++++++++++++

Aanbod

  • Uitgebreid salarispakket na inwerkperiode